Bobara je nenaseljeni otočić u blizini Cavtata i pripada Cavtatskim otocima. Njegova površina iznosi 63.854 m2. Duljina obalne crte iznosi 1254 m, a iz mora se uzdiže 45 metara. Otočić je dio ornitološkog rezervata galeba klaukavca. Za vrijeme Dubrovačke Republike na Bobari su se nalazila skloništa koja su služila kao karantena.

Geološku podlogu cijelo otočja najvećim dijelom čine sedimentne stijene, uglavnom vapnenačke, a na pojedinim mjestima dolomiti iz mezozoika, ostatak nekadašnjeg Lapadskog grebena. Sjeverna obala Bobare je niska i dosta blago položena, a južna, koja gleda prema otvorenom moru je znatno strmija, jer je izložena intenzivnom abrazijskom djelovanju valova. Obala ne dopušta jednostavan pristup otoku, a nema ni izgrađenih pristaništa.

Dubrovnik Boat Club